Tempolex AS

- Lær deg leseflyt med Tempolex.
    Tempolex AS
 
Kontaktinformasjon for Tempolex AS Åpningstider
Telefon : 46 90 71 98
Åpningstider ikke oppgitt.
Telefaks :
Besøksadresse :  Hedmark Næringspark Bygg Nr 3
2312 Ottestad
Postadresse : Hedmark Næringspark Bygg Nr 3
2312 Ottestad
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Tempolex AS

Velkommen til Tempolex AS - Bedre Leseferdigheter.

Prinsippene bak Tempolex bedre leseferdigheter, er basert på kunnskap verdenssamfunnet har samlet seg over lang tid, med hensyn til hva som er mest effektiv leseopplæring, såkalt ”Best practice”

• Tempolex baserer seg på systematikk, gjentagelse, tempo, nøyaktighet og daglig øving.
• Tempolex øker leseferdighetene effektivt, tross øvingstid på bare 5 minutter, to til seks ganger daglig, avhengig av elevens grunnferdigheter og målsettinger. Omfanget av eventuell svikt i elevens avkodingsevne vil ha stor betydning for øvingsmengden.
• Tempolex foretar en kontinuerlig registrering av progresjonen i leseferdigheten og presenterer leseutviklingen i lett forståelige grafiske kurver. Kontinuerlig registrering medfører at alle innvolverte kan glede seg over fremgangen dag for dag.
• Tempolex fanger raskt opp om fremgangen uteblir eller ikke er tilfredsstillende. Følgelig kan leseopplegget justeres raskt uten tap av verdifull tid.
• Tempolex har mål på når eleven har oppnådd leseflyt. Slik vet en når en har øvd nok på en liste og kan gå videre til neste liste.
• Tempolex øker muligheten for å bli en god leser på en rask og effektiv måte.
• Tempolex egner seg for grunnleggende leseopplæring.
• Tempolex egner seg for mengdetrening for å bli en raskere og bedre lesere.
• Tempolex egner seg spesielt godt for de som har vansker med den tekniske avkodingen, for de som har dårlig flyt i lesingen eller leser fort og unøyaktig.
• Tempolex egner seg for å lære lydene til bokstavene og for automatisering av lydene til bokstavene.
• Tempolex er bygd opp slik at det kan øves på alle ferdighetsnivåer.
• Eleven kartlegges med hensyn til det ferdighetsnivået han / hun befinner seg på, før øvingen starter.
• Øvingsprosedyrene er nøye definerte. Alle følger samme fremgangsmåte, men starter på ulike steder, avhengig av hvilke lesenivå man befinner seg på. Utfordringene øker i takt med egen fremgang.
• Lengde på øvingsomgangene, skriftstørrelse med mer, justeres med få tastetrykk.
• Bokstav- og ordlister er laget på forhånd.
• Leseøvingen kan skreddersys for hver enkelt. Det er enkelt å supplere med individuelt tilpassede bokstavlister, ordlister, setninger eller fortellinger.

Ta kontakt for mer informasjon.

Område
ottestad Ottestad
Bransjer / søkeord / merker
adhd Adhdbedre leseferdigheter Bedre Leseferdigheterdysleksi Dysleksi
dyslektiker Dyslektikerkurs leseflyt Kurs Leseflytlese Lese
leseferdighet Leseferdighetleseferdighet kurs Leseferdighet Kursleseferdigheter Leseferdigheter
leseflyt Leseflytleseforståelse Leseforståelseleseopplæring Leseopplæring
leseopplæring kurs Leseopplæring Kurslesevansker Lesevanskerlesing Lesing
lære å lese Lære Å Lesepresisjonsopplæring Presisjonsopplæringpsykisk utviklingshemmed Psykisk Utviklingshemmed
skrivevansker Skrivevanskerspråkvansker Språkvansker
  
tempolex as på kartet
Copyright © 2016 Avanti Media AS