Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole

Vi har god erfaring med trafikkopplæring for moped, personbil, bil med henger og MC. Din nye Kjøreskole.
    Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole
 
Kontaktinformasjon for Sol Aut Trafikkskole L... Åpningstider
Telefon : 92 66 51 19
Åpningstider ikke oppgitt.
Telefaks : 70 15 11 51
Besøksadresse :  Spjelkavikveien 31
6010 Ålesund
Postadresse : Bratholmneset 41
6270 Brattvåg
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole

Vår trafikkskole heter Solaut Trafikkskole, og vår daglige leder er Ola-Siver Lillebø. Han er også ansvarlig for den kvalitet vi leverer på våre tjenester

Solaut Trafikkskole er med i denne prosessen ved at vi søker til enhver tid å gi en så profesjonell opplæring som mulig. Dette gjør vi ved at våre trafikklærere oppdateres kontinuerlig innen de siste undervisningsprinsipper og regelverk.

Solaut Trafikkskole følger til enhver tid undervisningsplaner gitt av Vegdirektoratet og alle våre undervisningsplaner er godkjent av Ålesund Trafikkstasjon. Vi gir individuell og trygg opplæring etter moderne undervisningsprinsipper.

Solaut Trafikkskole tilstreber seg å gi en smidig kundebehandling og følger til enhver tid de yrkesetiske regler.

Solaut Trafikkskole sitt hovedmål er at våre elever blir så dyktige og trafikksikre som mulig før de går opp til førerprøven, og at de består ved første forsøk. Vi vil samtidig gi en kostnadseffektiv opplæring ved at vi legger opp undervisningen slik at timene blir utnyttet til det beste for eleven. Våre elever får også være med i bestemmelsen av opplæringsprosessen, slik at de hele tiden kan få komme med sine egne vurderinger.

Solaut Trafikkskole har satt som mål for elever som har full opplæring at vi ikke skal ha stryk på teoriprøven hos Statens vegvesen trafikkstasjon. at stryk på kjøring skal være under 10%

Trafikkskolen ble startet 01. september 2000 og nåværende eier Ola–Siver Lillebø er ansvarlig for den daglige driften. I tillegg jobber også Ann Kristin aktivt som en del av firmaet, ny mann starter og med oss fra ca 1 september 06 han heter Rune. Vi har og sammarbeid med fleire skoler, så vi kan holde kort ventetid på kjøretimer og kan kjøre konsentrerte kurs / intensivkurs etter dine ønsker.

Ta gjerne turen innom for en hyggelig prat og tips om nettopp din kjøreopplæring. Du finner oss i Spjelkavikveien 31. Det er det samme huset som Berge elektronikk et mørkt blått hus ca 200 meter nedanfor Esso / postkontoret. På kontoret treffer du Janne

Vi er medlem i TF Trafikkforum.
De som har tatt opplæring i en klasse på Sol Aut. Trafikkskole får rabatt på utvidelse av klasser. Du vil og finne mange gode pakketilbud hos oss.

Traffikalt grunnkurs
De ansvarlige myndigheter vedtok i juni 2003 at alle personer født etter 01. 07. 87 må ha et trafikalt grunnkurs før de starter øverlsekjøring. Før kurset er gjennomført er det ikke anledning til å øvelsekjøre, verken privat eller ved trafikkskole. Fra 01. 01. 2005 må alle ha trafikalt grunnkurs før opplæring starter dersom man ikke de har tatt trafikalt grunnkurs eller mopedførerbevis.

Kurset består av 6 tema:
tema 1 Førerkortklassene, tema 2 Grunnleggende forståelse for trafikk, tema 3 Mennesket i trafikken, tema 4 Øvingskjøring, tema 5 Førstehjelp, tema 6 Mørkekjøringsdemonstrasjoner.

Totalt er kurset på 17 undervisningstimer à 45 minutter. Det er kun teori, ingen kjøring i bil.

Nettadresser
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleKjøreskole PriserHer finner du våre Kjøreskole priser
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleSpørsmålVi har samlet en del Spørsmål vi får fra våre kunder
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleTraffikalt GrunnkursHer finner du informasjon om Traffikalt grunnkurs
Område
brattvåg Brattvågbyrknesøy Byrknesøyeidsnes Eidsnesfiskarstrand Fiskarstrand
haram Haramhaugsvær Haugsværhosteland Hostelandlangevåg Langevåg
masfjordnes Masfjordnesmatredal Matredalmauseidvåg Mauseidvågmøre og romsdal Møre og Romsdal
ostereidet Ostereidetvestlandet Vestlandetvigra Vigravikanes Vikanes
ålesund Ålesund
Bransjer / søkeord / merker
bil Bilbilkjøring Bilkjøringførerkort Førerkort
førerkort byrknesøy Førerkort Byrknesøyførerkort fiskarstrand Førerkort Fiskarstrandførerkort haugsvær Førerkort Haugsvær
førerkort langevåg Førerkort Langevågførerkort mauseidvåg Førerkort Mauseidvågførerkort vestlandet Førerkort Vestlandet
førerkort vigra Førerkort Vigraførerkort ålesund Førerkort Ålesundførstehjelp Førstehjelp
førstehjelp brattvåg Førstehjelp Brattvåggrunnkurs Grunnkursgrunnkurs fiskarstrand Grunnkurs Fiskarstrand
grunnkurs masfjordnes Grunnkurs Masfjordnesgrunnkurs mauseidvåg Grunnkurs Mauseidvåggrunnkurs ostereidet Grunnkurs Ostereidet
grunnkurs vigra Grunnkurs Vigrakjøreopplæring Kjøreopplæringkjøreopplæring brattvåg Kjøreopplæring Brattvåg
kjøreopplæring eidsnes Kjøreopplæring Eidsneskjøreopplæring haram Kjøreopplæring Haramkjøreopplæring haugsvær Kjøreopplæring Haugsvær
kjøreopplæring langevåg Kjøreopplæring Langevågkjøreopplæring masfjordnes Kjøreopplæring Masfjordneskjøreopplæring mauseidvåg Kjøreopplæring Mauseidvåg
kjøreopplæring vikanes Kjøreopplæring Vikaneskjøreskole Kjøreskolekjøreskole brattvåg Kjøreskole Brattvåg
kjøreskole priser Kjøreskole Priserkjøreskole priser haugsvær Kjøreskole Priser Haugsværkjøreskole priser hosteland Kjøreskole Priser Hosteland
kjøreskole priser matredal Kjøreskole Priser Matredalkjøreskole priser møre og romsdal Kjøreskole Priser Møre og Roms...kjøreskole priser ålesund Kjøreskole Priser Ålesund
kjøreskoler Kjøreskolerkjøreskoler byrknesøy Kjøreskoler Byrknesøykjøreskoler eidsnes Kjøreskoler Eidsnes
kjøreskoler fiskarstrand Kjøreskoler Fiskarstrandkjøreskoler hosteland Kjøreskoler Hostelandkjøreskoler langevåg Kjøreskoler Langevåg
kjøreskoler ålesund Kjøreskoler Ålesundkjøretime Kjøretimekjøretime byrknesøy Kjøretime Byrknesøy
kjøretime hosteland Kjøretime Hostelandkjøretime langevåg Kjøretime Langevågkjøretime masfjordnes Kjøretime Masfjordnes
kjøretime matredal Kjøretime Matredalkjøretime vestlandet Kjøretime Vestlandetkjøretime vigra Kjøretime Vigra
kjøretime ålesund Kjøretime Ålesundkjøretimer Kjøretimerkjøretimer hosteland Kjøretimer Hosteland
kjøretimer langevåg Kjøretimer Langevågkjøretimer masfjordnes Kjøretimer Masfjordneskjøretimer møre og romsdal Kjøretimer Møre og Romsdal
kjøretimer ostereidet Kjøretimer Ostereidetkjøretimer ålesund Kjøretimer Ålesundkurs Kurs
kurs byrknesøy Kurs Byrknesøykurs eidsnes Kurs Eidsneskurs haugsvær Kurs Haugsvær
langkjøring Langkjøringlappen Lappenlappen fiskarstrand Lappen Fiskarstrand
lappen haugsvær Lappen Haugsværlappen hosteland Lappen Hostelandlappen matredal Lappen Matredal
lappen møre og romsdal Lappen Møre og Romsdallappen vestlandet Lappen Vestlandetlastebil Lastebil
mc Mcmoped Mopedmørkedemo Mørkedemo
mørkekjøring Mørkekjøringopplæring Opplæringopplæring trafikk Opplæring Trafikk
priser kjøreskole Priser Kjøreskolesjafør Sjaførsjåfører Sjåfører
sjåfører vikanes Sjåfører Vikanessjåfører ålesund Sjåfører Ålesundsjåførskole Sjåførskole
sjåførskole brattvåg Sjåførskole Brattvågsjåførskole fiskarstrand Sjåførskole Fiskarstrandsjåførskole haugsvær Sjåførskole Haugsvær
sjåførskole hosteland Sjåførskole Hostelandsjåførskole langevåg Sjåførskole Langevågsjåførskole masfjordnes Sjåførskole Masfjordnes
sjåførskole matredal Sjåførskole Matredalteorikurs bil Teorikurs Bilteorikurs bil brattvåg Teorikurs Bil Brattvåg
teorikurs bil eidsnes Teorikurs Bil Eidsnesteorikurs bil fiskarstrand Teorikurs Bil Fiskarstrandteorikurs bil hosteland Teorikurs Bil Hosteland
teorikurs bil møre og romsdal Teorikurs Bil Møre og Romsdalteorikurs bil vigra Teorikurs Bil Vigrateorikurs ålesund Teorikurs Ålesund
teoriprøven Teoriprøventeoriprøver Teoriprøvertraffikalt grunnkurs byrknesøy Traffikalt Grunnkurs Byrknesøy
traffikalt grunnkurs hosteland Traffikalt Grunnkurs Hostelandtraffikalt grunnkurs langevåg Traffikalt Grunnkurs Langevågtrafikant Trafikant
trafikk Trafikktrafikkopplæring Trafikkopplæringtrafikkopplæring mc Trafikkopplæring Mc
trafikkopplæring moped Trafikkopplæring Mopedtrafikkopplæring motorsykkel Trafikkopplæring Motorsykkeltrafikkskole Trafikkskole
trafikkskole mc Trafikkskole Mctrafikkskole moped Trafikkskole Mopedtrafikkskole motorsykkel Trafikkskole Motorsykkel
trafikkskole pris Trafikkskole Pristrafikkskole priser Trafikkskole Prisertrafikkskoler bil Trafikkskoler Bil
trafikkskoler mc Trafikkskoler Mctrafikkskoler moped Trafikkskoler Mopedtrafikkskoleundervisning Trafikkskoleundervisning
undervisning Undervisningøvelseskjøring Øvelseskjøring
  
sol aut trafikkskole lillebø - trafikkskole og kjøreskole på kartet
Slideshow fra Finnalle.no
Copyright © 2017 Avanti Media AS