Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole

Vi har god erfaring med trafikkopplæring for moped, personbil, bil med henger og MC. Din nye Kjøreskole.
    Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole
 
Kontaktinformasjon for Sol Aut Trafikkskole L... Åpningstider
Telefon : 92 66 51 19
Åpningstider ikke oppgitt.
Telefaks : 70 15 11 51
Besøksadresse :  Spjelkavikveien 31
6010 Ålesund
Postadresse : Bratholmneset 41
6270 Brattvåg
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole

Vår trafikkskole heter Solaut Trafikkskole, og vår daglige leder er Ola-Siver Lillebø. Han er også ansvarlig for den kvalitet vi leverer på våre tjenester

Solaut Trafikkskole er med i denne prosessen ved at vi søker til enhver tid å gi en så profesjonell opplæring som mulig. Dette gjør vi ved at våre trafikklærere oppdateres kontinuerlig innen de siste undervisningsprinsipper og regelverk.

Solaut Trafikkskole følger til enhver tid undervisningsplaner gitt av Vegdirektoratet og alle våre undervisningsplaner er godkjent av Ålesund Trafikkstasjon. Vi gir individuell og trygg opplæring etter moderne undervisningsprinsipper.

Solaut Trafikkskole tilstreber seg å gi en smidig kundebehandling og følger til enhver tid de yrkesetiske regler.

Solaut Trafikkskole sitt hovedmål er at våre elever blir så dyktige og trafikksikre som mulig før de går opp til førerprøven, og at de består ved første forsøk. Vi vil samtidig gi en kostnadseffektiv opplæring ved at vi legger opp undervisningen slik at timene blir utnyttet til det beste for eleven. Våre elever får også være med i bestemmelsen av opplæringsprosessen, slik at de hele tiden kan få komme med sine egne vurderinger.

Solaut Trafikkskole har satt som mål for elever som har full opplæring at vi ikke skal ha stryk på teoriprøven hos Statens vegvesen trafikkstasjon. at stryk på kjøring skal være under 10%

Trafikkskolen ble startet 01. september 2000 og nåværende eier Ola–Siver Lillebø er ansvarlig for den daglige driften. I tillegg jobber også Ann Kristin aktivt som en del av firmaet, ny mann starter og med oss fra ca 1 september 06 han heter Rune. Vi har og sammarbeid med fleire skoler, så vi kan holde kort ventetid på kjøretimer og kan kjøre konsentrerte kurs / intensivkurs etter dine ønsker.

Ta gjerne turen innom for en hyggelig prat og tips om nettopp din kjøreopplæring. Du finner oss i Spjelkavikveien 31. Det er det samme huset som Berge elektronikk et mørkt blått hus ca 200 meter nedanfor Esso / postkontoret. På kontoret treffer du Janne

Vi er medlem i TF Trafikkforum.
De som har tatt opplæring i en klasse på Sol Aut. Trafikkskole får rabatt på utvidelse av klasser. Du vil og finne mange gode pakketilbud hos oss.

Traffikalt grunnkurs
De ansvarlige myndigheter vedtok i juni 2003 at alle personer født etter 01. 07. 87 må ha et trafikalt grunnkurs før de starter øverlsekjøring. Før kurset er gjennomført er det ikke anledning til å øvelsekjøre, verken privat eller ved trafikkskole. Fra 01. 01. 2005 må alle ha trafikalt grunnkurs før opplæring starter dersom man ikke de har tatt trafikalt grunnkurs eller mopedførerbevis.

Kurset består av 6 tema:
tema 1 Førerkortklassene, tema 2 Grunnleggende forståelse for trafikk, tema 3 Mennesket i trafikken, tema 4 Øvingskjøring, tema 5 Førstehjelp, tema 6 Mørkekjøringsdemonstrasjoner.

Totalt er kurset på 17 undervisningstimer à 45 minutter. Det er kun teori, ingen kjøring i bil.

Nettadresser
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleKjøreskole PriserHer finner du våre Kjøreskole priser
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleSpørsmålVi har samlet en del Spørsmål vi får fra våre kunder
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleTraffikalt GrunnkursHer finner du informasjon om Traffikalt grunnkurs
Område
brattvåg Brattvågbyrknesøy Byrknesøyeidsnes Eidsnesfiskarstrand Fiskarstrand
haram Haramhaugsvær Haugsværhosteland Hostelandlangevåg Langevåg
masfjordnes Masfjordnesmatredal Matredalmauseidvåg Mauseidvågmøre og romsdal Møre og Romsdal
ostereidet Ostereidetvestlandet Vestlandetvigra Vigravikanes Vikanes
ålesund Ålesund
Bransjer / søkeord / merker
bil Bilbilkjøring Bilkjøringførerkort Førerkort
førerkort byrknesøy Førerkort Byrknesøyførerkort fiskarstrand Førerkort Fiskarstrandførerkort haugsvær Førerkort Haugsvær
førerkort langevåg Førerkort Langevågførerkort mauseidvåg Førerkort Mauseidvågførerkort vestlandet Førerkort Vestlandet
førerkort vigra Førerkort Vigraførerkort ålesund Førerkort Ålesundførstehjelp Førstehjelp
førstehjelp brattvåg Førstehjelp Brattvåggrunnkurs fiskarstrand Grunnkurs Fiskarstrandgrunnkurs haugsvær Grunnkurs Haugsvær
grunnkurs mauseidvåg Grunnkurs Mauseidvågkjøreopplæring Kjøreopplæringkjøreopplæring brattvåg Kjøreopplæring Brattvåg
kjøreopplæring eidsnes Kjøreopplæring Eidsneskjøreopplæring haram Kjøreopplæring Haramkjøreopplæring langevåg Kjøreopplæring Langevåg
kjøreopplæring masfjordnes Kjøreopplæring Masfjordneskjøreopplæring mauseidvåg Kjøreopplæring Mauseidvågkjøreopplæring ostereidet Kjøreopplæring Ostereidet
kjøreopplæring vikanes Kjøreopplæring Vikaneskjøreskole Kjøreskolekjøreskole masfjordnes Kjøreskole Masfjordnes
kjøreskole priser Kjøreskole Priserkjøreskole priser haugsvær Kjøreskole Priser Haugsværkjøreskole priser masfjordnes Kjøreskole Priser Masfjordnes
kjøreskole priser møre og romsdal Kjøreskole Priser Møre og Roms...kjøreskole priser ålesund Kjøreskole Priser Ålesundkjøreskole vestlandet Kjøreskole Vestlandet
kjøreskoler Kjøreskolerkjøreskoler byrknesøy Kjøreskoler Byrknesøykjøreskoler eidsnes Kjøreskoler Eidsnes
kjøreskoler fiskarstrand Kjøreskoler Fiskarstrandkjøreskoler hosteland Kjøreskoler Hostelandkjøreskoler langevåg Kjøreskoler Langevåg
kjøreskoler ålesund Kjøreskoler Ålesundkjøretime Kjøretimekjøretime byrknesøy Kjøretime Byrknesøy
kjøretime hosteland Kjøretime Hostelandkjøretime langevåg Kjøretime Langevågkjøretime masfjordnes Kjøretime Masfjordnes
kjøretime matredal Kjøretime Matredalkjøretime vestlandet Kjøretime Vestlandetkjøretime vigra Kjøretime Vigra
kjøretime ålesund Kjøretime Ålesundkjøretimer Kjøretimerkjøretimer hosteland Kjøretimer Hosteland
kjøretimer langevåg Kjøretimer Langevågkjøretimer masfjordnes Kjøretimer Masfjordneskjøretimer møre og romsdal Kjøretimer Møre og Romsdal
kjøretimer ostereidet Kjøretimer Ostereidetkjøretimer ålesund Kjøretimer Ålesundkurs Kurs
kurs byrknesøy Kurs Byrknesøykurs eidsnes Kurs Eidsneskurs haugsvær Kurs Haugsvær
langkjøring Langkjøringlappen Lappenlappen fiskarstrand Lappen Fiskarstrand
lappen haugsvær Lappen Haugsværlappen hosteland Lappen Hostelandlappen matredal Lappen Matredal
lappen møre og romsdal Lappen Møre og Romsdallappen vestlandet Lappen Vestlandetlastebil Lastebil
mc Mcmoped Mopedmørkedemo Mørkedemo
mørkekjøring Mørkekjøringopplæring Opplæringopplæring trafikk Opplæring Trafikk
priser kjøreskole Priser Kjøreskolesjafør Sjaførsjåfører Sjåfører
sjåfører vikanes Sjåfører Vikanessjåfører ålesund Sjåfører Ålesundsjåførskole Sjåførskole
sjåførskole brattvåg Sjåførskole Brattvågsjåførskole fiskarstrand Sjåførskole Fiskarstrandsjåførskole haugsvær Sjåførskole Haugsvær
sjåførskole hosteland Sjåførskole Hostelandsjåførskole langevåg Sjåførskole Langevågsjåførskole masfjordnes Sjåførskole Masfjordnes
sjåførskole matredal Sjåførskole Matredalteorikurs Teorikursteorikurs bil eidsnes Teorikurs Bil Eidsnes
teorikurs bil fiskarstrand Teorikurs Bil Fiskarstrandteorikurs bil masfjordnes Teorikurs Bil Masfjordnesteorikurs bil mauseidvåg Teorikurs Bil Mauseidvåg
teorikurs bil møre og romsdal Teorikurs Bil Møre og Romsdalteorikurs bil vigra Teorikurs Bil Vigrateorikurs mc Teorikurs Mc
teorikurs ålesund Teorikurs Ålesundteoriprøven Teoriprøventeoriprøver Teoriprøver
traffikalt grunnkurs brattvåg Traffikalt Grunnkurs Brattvågtraffikalt grunnkurs byrknesøy Traffikalt Grunnkurs Byrknesøytraffikalt grunnkurs hosteland Traffikalt Grunnkurs Hosteland
traffikalt grunnkurs mauseidvåg Traffikalt Grunnkurs Mauseidvågtraffikalt grunnkurs møre og romsdal Traffikalt Grunnkurs Møre og Ro...traffikalt grunnkurs ostereidet Traffikalt Grunnkurs Ostereidet
trafikant Trafikanttrafikk Trafikktrafikkopplæring Trafikkopplæring
trafikkopplæring mc Trafikkopplæring Mctrafikkopplæring moped Trafikkopplæring Mopedtrafikkopplæring motorsykkel Trafikkopplæring Motorsykkel
trafikkskole Trafikkskoletrafikkskole bil Trafikkskole Biltrafikkskole mc Trafikkskole Mc
trafikkskole moped Trafikkskole Mopedtrafikkskole motorsykkel Trafikkskole Motorsykkeltrafikkskole pris Trafikkskole Pris
trafikkskole priser Trafikkskole Prisertrafikkskoler bil Trafikkskoler Biltrafikkskoler mc Trafikkskoler Mc
trafikkskoler moped Trafikkskoler Mopedtrafikkskoleundervisning Trafikkskoleundervisningundervisning Undervisning
øvelseskjøring Øvelseskjøring
  
sol aut trafikkskole lillebø - trafikkskole og kjøreskole på kartet
Slideshow fra Finnalle.no
Copyright © 2015 Avanti Media AS