Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole

Vi har god erfaring med trafikkopplæring for moped, personbil, bil med henger og MC. Din nye Kjøreskole.
    Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole
 
Kontaktinformasjon for Sol Aut Trafikkskole L... Åpningstider
Telefon : 92 66 51 19
Åpningstider ikke oppgitt.
Telefaks : 70 15 11 51
Besøksadresse :  Spjelkavikveien 31
6010 Ålesund
Postadresse : Bratholmneset 41
6270 Brattvåg
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og Kjøreskole

Vår trafikkskole heter Solaut Trafikkskole, og vår daglige leder er Ola-Siver Lillebø. Han er også ansvarlig for den kvalitet vi leverer på våre tjenester

Solaut Trafikkskole er med i denne prosessen ved at vi søker til enhver tid å gi en så profesjonell opplæring som mulig. Dette gjør vi ved at våre trafikklærere oppdateres kontinuerlig innen de siste undervisningsprinsipper og regelverk.

Solaut Trafikkskole følger til enhver tid undervisningsplaner gitt av Vegdirektoratet og alle våre undervisningsplaner er godkjent av Ålesund Trafikkstasjon. Vi gir individuell og trygg opplæring etter moderne undervisningsprinsipper.

Solaut Trafikkskole tilstreber seg å gi en smidig kundebehandling og følger til enhver tid de yrkesetiske regler.

Solaut Trafikkskole sitt hovedmål er at våre elever blir så dyktige og trafikksikre som mulig før de går opp til førerprøven, og at de består ved første forsøk. Vi vil samtidig gi en kostnadseffektiv opplæring ved at vi legger opp undervisningen slik at timene blir utnyttet til det beste for eleven. Våre elever får også være med i bestemmelsen av opplæringsprosessen, slik at de hele tiden kan få komme med sine egne vurderinger.

Solaut Trafikkskole har satt som mål for elever som har full opplæring at vi ikke skal ha stryk på teoriprøven hos Statens vegvesen trafikkstasjon. at stryk på kjøring skal være under 10%

Trafikkskolen ble startet 01. september 2000 og nåværende eier Ola–Siver Lillebø er ansvarlig for den daglige driften. I tillegg jobber også Ann Kristin aktivt som en del av firmaet, ny mann starter og med oss fra ca 1 september 06 han heter Rune. Vi har og sammarbeid med fleire skoler, så vi kan holde kort ventetid på kjøretimer og kan kjøre konsentrerte kurs / intensivkurs etter dine ønsker.

Ta gjerne turen innom for en hyggelig prat og tips om nettopp din kjøreopplæring. Du finner oss i Spjelkavikveien 31. Det er det samme huset som Berge elektronikk et mørkt blått hus ca 200 meter nedanfor Esso / postkontoret. På kontoret treffer du Janne

Vi er medlem i TF Trafikkforum.
De som har tatt opplæring i en klasse på Sol Aut. Trafikkskole får rabatt på utvidelse av klasser. Du vil og finne mange gode pakketilbud hos oss.

Traffikalt grunnkurs
De ansvarlige myndigheter vedtok i juni 2003 at alle personer født etter 01. 07. 87 må ha et trafikalt grunnkurs før de starter øverlsekjøring. Før kurset er gjennomført er det ikke anledning til å øvelsekjøre, verken privat eller ved trafikkskole. Fra 01. 01. 2005 må alle ha trafikalt grunnkurs før opplæring starter dersom man ikke de har tatt trafikalt grunnkurs eller mopedførerbevis.

Kurset består av 6 tema:
tema 1 Førerkortklassene, tema 2 Grunnleggende forståelse for trafikk, tema 3 Mennesket i trafikken, tema 4 Øvingskjøring, tema 5 Førstehjelp, tema 6 Mørkekjøringsdemonstrasjoner.

Totalt er kurset på 17 undervisningstimer à 45 minutter. Det er kun teori, ingen kjøring i bil.

Nettadresser
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleKjøreskole PriserHer finner du våre Kjøreskole priser
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleSpørsmålVi har samlet en del Spørsmål vi får fra våre kunder
Sol Aut Trafikkskole Lillebø - Trafikkskole og KjøreskoleTraffikalt GrunnkursHer finner du informasjon om Traffikalt grunnkurs
Område
brattvåg Brattvågbyrknesøy Byrknesøyeidsnes Eidsnesfiskarstrand Fiskarstrand
haram Haramhaugsvær Haugsværhosteland Hostelandlangevåg Langevåg
masfjordnes Masfjordnesmatredal Matredalmauseidvåg Mauseidvågmøre og romsdal Møre og Romsdal
ostereidet Ostereidetvestlandet Vestlandetvigra Vigravikanes Vikanes
ålesund Ålesund
Bransjer / søkeord / merker
bilkjøring Bilkjøringførerkort Førerkortførerkort byrknesøy Førerkort Byrknesøy
førerkort fiskarstrand Førerkort Fiskarstrandførerkort haugsvær Førerkort Haugsværførerkort langevåg Førerkort Langevåg
førerkort mauseidvåg Førerkort Mauseidvågførerkort vestlandet Førerkort Vestlandetførerkort vigra Førerkort Vigra
førerkort ålesund Førerkort Ålesundførstehjelp Førstehjelpførstehjelp brattvåg Førstehjelp Brattvåg
grunnkurs Grunnkursgrunnkurs fiskarstrand Grunnkurs Fiskarstrandgrunnkurs haugsvær Grunnkurs Haugsvær
grunnkurs vestlandet Grunnkurs Vestlandetkjøreopplæring Kjøreopplæringkjøreopplæring eidsnes Kjøreopplæring Eidsnes
kjøreopplæring haram Kjøreopplæring Haramkjøreopplæring hosteland Kjøreopplæring Hostelandkjøreopplæring langevåg Kjøreopplæring Langevåg
kjøreopplæring masfjordnes Kjøreopplæring Masfjordneskjøreopplæring mauseidvåg Kjøreopplæring Mauseidvågkjøreopplæring ostereidet Kjøreopplæring Ostereidet
kjøreopplæring vikanes Kjøreopplæring Vikaneskjøreskole Kjøreskolekjøreskole masfjordnes Kjøreskole Masfjordnes
kjøreskole priser Kjøreskole Priserkjøreskole priser haugsvær Kjøreskole Priser Haugsværkjøreskole priser hosteland Kjøreskole Priser Hosteland
kjøreskole priser langevåg Kjøreskole Priser Langevågkjøreskole priser matredal Kjøreskole Priser Matredalkjøreskole priser ålesund Kjøreskole Priser Ålesund
kjøreskole vestlandet Kjøreskole Vestlandetkjøreskoler Kjøreskolerkjøreskoler byrknesøy Kjøreskoler Byrknesøy
kjøreskoler eidsnes Kjøreskoler Eidsneskjøreskoler fiskarstrand Kjøreskoler Fiskarstrandkjøreskoler hosteland Kjøreskoler Hosteland
kjøreskoler langevåg Kjøreskoler Langevågkjøreskoler ålesund Kjøreskoler Ålesundkjøretime Kjøretime
kjøretime byrknesøy Kjøretime Byrknesøykjøretime hosteland Kjøretime Hostelandkjøretime langevåg Kjøretime Langevåg
kjøretime masfjordnes Kjøretime Masfjordneskjøretime matredal Kjøretime Matredalkjøretime vestlandet Kjøretime Vestlandet
kjøretime vigra Kjøretime Vigrakjøretime ålesund Kjøretime Ålesundkjøretimer Kjøretimer
kjøretimer hosteland Kjøretimer Hostelandkjøretimer langevåg Kjøretimer Langevågkjøretimer masfjordnes Kjøretimer Masfjordnes
kjøretimer møre og romsdal Kjøretimer Møre og Romsdalkjøretimer ostereidet Kjøretimer Ostereidetkjøretimer ålesund Kjøretimer Ålesund
kurs Kurskurs byrknesøy Kurs Byrknesøykurs eidsnes Kurs Eidsnes
kurs haugsvær Kurs Haugsværlangkjøring Langkjøringlappen Lappen
lappen fiskarstrand Lappen Fiskarstrandlappen haugsvær Lappen Haugsværlappen hosteland Lappen Hosteland
lappen matredal Lappen Matredallappen møre og romsdal Lappen Møre og Romsdallappen vestlandet Lappen Vestlandet
lastebil Lastebilmc Mcmoped Moped
mørkedemo Mørkedemomørkekjøring Mørkekjøringopplæring Opplæring
opplæring trafikk Opplæring Trafikksjafør Sjaførsjåfører Sjåfører
sjåfører vikanes Sjåfører Vikanessjåfører ålesund Sjåfører Ålesundsjåførskole Sjåførskole
sjåførskole brattvåg Sjåførskole Brattvågsjåførskole fiskarstrand Sjåførskole Fiskarstrandsjåførskole haugsvær Sjåførskole Haugsvær
sjåførskole hosteland Sjåførskole Hostelandsjåførskole langevåg Sjåførskole Langevågsjåførskole masfjordnes Sjåførskole Masfjordnes
sjåførskole matredal Sjåførskole Matredalteorikurs Teorikursteorikurs bil Teorikurs Bil
teorikurs bil brattvåg Teorikurs Bil Brattvågteorikurs bil hosteland Teorikurs Bil Hostelandteorikurs bil mauseidvåg Teorikurs Bil Mauseidvåg
teorikurs bil møre og romsdal Teorikurs Bil Møre og Romsdalteorikurs bil vestlandet Teorikurs Bil Vestlandetteorikurs bil vigra Teorikurs Bil Vigra
teorikurs ålesund Teorikurs Ålesundteoriprøven Teoriprøventeoriprøver Teoriprøver
traffikalt grunnkurs Traffikalt Grunnkurstraffikalt grunnkurs brattvåg Traffikalt Grunnkurs Brattvågtraffikalt grunnkurs hosteland Traffikalt Grunnkurs Hosteland
traffikalt grunnkurs langevåg Traffikalt Grunnkurs Langevågtraffikalt grunnkurs mauseidvåg Traffikalt Grunnkurs Mauseidvågtrafikant Trafikant
trafikk Trafikktrafikkopplæring Trafikkopplæringtrafikkopplæring bil Trafikkopplæring Bil
trafikkopplæring mc Trafikkopplæring Mctrafikkopplæring moped Trafikkopplæring Mopedtrafikkopplæring motorsykkel Trafikkopplæring Motorsykkel
trafikkskole Trafikkskoletrafikkskole mc Trafikkskole Mctrafikkskole moped Trafikkskole Moped
trafikkskole motorsykkel Trafikkskole Motorsykkeltrafikkskole pris Trafikkskole Pristrafikkskole priser Trafikkskole Priser
trafikkskoler bil Trafikkskoler Biltrafikkskoler mc Trafikkskoler Mctrafikkskoler moped Trafikkskoler Moped
trafikkskoleundervisning Trafikkskoleundervisningundervisning Undervisningøvelseskjøring Øvelseskjøring
  
sol aut trafikkskole lillebø - trafikkskole og kjøreskole på kartet
Slideshow fra Finnalle.no
Copyright © 2017 Avanti Media AS