Red Event AS

Konferanse, kickoff, ledersamling, julebord, sommerfest, teambuilding, event, salgsmøte eller annet hvor mennesker har behov for å samles. Oslo, Østlandet, Norge eller utlandet.
    Red Event AS
 
Kontaktinformasjon for Red Event AS Åpningstider
Telefon : 93 48 09 28
Åpningstider ikke oppgitt.
Telefaks :
Besøksadresse :  Pareliusveien 30
1177 Oslo
Postadresse : Ellen Sandvik Pareliusveien 30
1177 Oslo
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Red Event AS

- Gjennomfører eventet med personlig tilstedeværelse
- Har kvalitetssikring i alle ledd
- Holder oss innenfor de økonomiske rammene som er fastsatt
- Har fokus på de små detaljene som skaper den store opplevelsen

Vi skaper den røde tråden gjennom ditt arrangement!

Område
asker Askerbuskerud Buskerudbærum Bærumdrammen Drammen
hedmark Hedmarklandsdekkende Landsdekkendeoppland Opplandoslo Oslo
oslo sentrum Oslo Sentrumutlandet Utlandetvestfold Vestfoldøstfold Østfold
østlandet Østlandet
Bransjer / søkeord / merker
aktiviteter Aktiviteterarrangement Arrangementarrangør Arrangør
artister Artisterevent Eventevent oslo Event Oslo
eventarrangør Eventarrangøreventarrangører Eventarrangørereventbyrå Eventbyrå
eventbyrå oslo Eventbyrå Osloeventbyråer Eventbyråereventbyråer oslo Eventbyråer Oslo
events Eventsevents oslo Events Oslofirmafest Firmafest
firmafest oslo Firmafest Oslofirmaturer Firmaturerforedragsholder Foredragsholder
foredragsholdere Foredragsholderejulebord Julebordjulebord oslo Julebord Oslo
kick off Kick Offkonferanse Konferansekonferanse oslo Konferanse Oslo
konferansearrangør Konferansearrangørkonferanser Konferanserkonfransier Konfransier
kultur Kulturkunst Kunstkurs Kurs
kursarrangør Kursarrangørlansering Lanseringlanseringsfest Lanseringsfest
produktlansering Produktlanseringproduktlansering oslo Produktlansering Oslorib Rib
selgersamling Selgersamlingseminarer Seminarersommerfest Sommerfest
sommerfest oslo Sommerfest Oslosportsarrangement Sportsarrangementstandup Standup
studieturer Studieturerteambuilding Teambuildingunderholdning Underholdning
åpningsfest Åpningsfest
  
red event as på kartet
Copyright © 2017 Avanti Media AS