Livsgnisten - Anne Trine Austvoll

Par Terapi Stavanger - Samtaleterapi Stavanger - Tankefeltterapi Stavanger - Individuellterapi Stavanger - Personlig Veiledning Stavanger - Feng Shui Stavanger - Feng Shui Rogaland - Parterapi Vestlandet.
    Livsgnisten - Anne Trine Austvoll
 
Kontaktinformasjon for Livsgnisten - Anne Tri... Åpningstider
Telefon : 52 97 36 25
Åpningstider ikke oppgitt.
Telefaks :
Besøksadresse :  Badehusgata 45
4014 Stavanger
Postadresse : Badehusgata 45
4014 Stavanger
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Livsgnisten - Anne Trine Austvoll

Trenger du bearbeide følelser og tanker, løse konflikter, endre kommunikasjonsmønstre m. m. ? Få hjelp til å finne nye løsninger og ny energi til å gå videre?

Er du ved et veiskille og trenger ta valg? Få hjelp til å se nye løsninger og ta nye valg. Få ny energi og glede inn i livet ditt. Min filosofi er å hjelpe mennesker til å kunne lettere hjelpe seg selv. Mennesker er forskjellige og derfor er det og ulike behov for hjelp de trenger. Jeg hjelper deg ved å bruke jeg min intuisjon, hjerte og erfaring for å finne hva slags hjelp du / dere trenger. Min bakgrunn er mye kunnskap og lang erfaring, 20 år. Jeg tilegnet meg et mangfold av "hjelperedskaper". Under er de viktigste:

Samtaleterapi

For noen hjelper det best å få sette ord på følelsene og tankene, ha en samtale hvor noen ser deg, lytter og som så kommer med innspill. Samtalen gir deg større bevissthet og klarhet på din situasjon og gjøre det lettere å gå videre på livets vei.

Parterapi - Konfliktløsning

Her får paret hjelp til å endre negativ kommunikasjon og livssituasjon. Da brukes samtale, bevisstgjøring og "metoder" for å endre det som oppleves vanskelig. Dere får hjelp til å bedre kommunikasjonen, større forståelse av hvordan dere snakker til hverandre / lytter. Finne nye konkrete løsninger

Tankefelt Terapi - TFT og EFT

Mange trenger noe mere enn å snakke om det vanskelige da er tankefeltterapi ofte et meget godt valg. Opplevelser som traumer, angst, fobi, sinne, sorg, sjalusi, stress - ja, alle slags vanskelige følelser og tankemønstre, selv fysiske plager påvirker energiflyten i kroppens energibaner og skaper lett uønskede følelser og tanker. Ved hjelp av tankefeltterapi vil energiflyten balanseres og intensiteten i følelsene minskes, du blir roligere og tenker klarere.
Hvordan utføres tft?Ved lett banking med fingrene stimuleres punkter på kroppens energibaner mens oppmerksomheten er på det vanskelige, terapeuten hjelper via spørsmål å finne årsakene. Du får og lære hvordan du kan bruke metoden selv, det blir et godt "redskap"til selvhjelp. Tankefeltterapi kan gi meget rask og effektiv hjelp!

INDRE RO
En kombinasjon av Østens visdom og nåtidens kunnskap
Indre Ro er en nyutviklet behandlingsmetode som er inspirert av Østens filosofi / psykologi og en videreutvikling av TankeFelt-Terapi (TFT). Blant annet behandler den punkter som balanserer høyre og venstre hjernehalvdel, er svært effektiv for å viske bort vonde minne (bilder), løse konflikter, samt for å skape selvfølelse og indre trygghet. For å få indre ro må man ha indre frihet, og for å ha indre frihet, må man ha indre trygghet.

NLP - Nevrolingvistisk programmering

NLP handler om våre sansebaserte opplevelser, hva vi ser, hører, føler, lukter, smaker. NLP handler om våre indre "programmer" som påvirker hva slags kommunikasjon vi har med oss selv og andre. Våre indre "programmering" styrer våre indre bilder og følelser, tanker og "trosystemer" og derved påvirker oss negativt eller positivt i vårt liv. Disse indre "programmene" enten tapper eller styrker din energi og dine ressurser. NLP hjelper deg til å bli bedre kjennt med deg selv og hva som eventuelt hindrer deg i å leve det livet du ønsker. Det negative i sinnet omprogrammeres, et positiv indre styrkes, dine beste muligheter og ressurser klargjøres. Et godt redskap for å styrke de gode tankene og dine ressurser!

Feng Shui
For å skape et harmonisk liv er og omgivelsene viktige. Omgivelser med god energflyt skaper trivsel, bedrer helse og økonomi - åpner for nye positive muligheter. Feng Shui er en gml østens filosofi om hvordan usynlig energistrømmer flyter gjennom våre omgivelser og påvirker våre liv og aktiviteter. Nå kan vi og i vesten lære kunnskapen om hvordan dette foregår og løsningene som skaper harmoniske energistrømmer i omgivelsene og derved bringer inn positive påvirkning til vårt liv og virksomheter.

ta kontakt for mer informasjon om:

Par Terapi Stavanger - Samtaleterapi Stavanger - Tankefeltterapi Stavanger - Individuellterapi Stavanger - Personlig Veiledning Stavanger - Feng Shui Stavanger - Feng Shui Rogaland - Parterapi Vestlandet.

Område
akershus Akershusoslo Oslorogaland Rogalandstavanger Stavanger
sørlandet Sørlandetvestlandet Vestlandet
Bransjer / søkeord / merker
alternativ behandling Alternativ Behandlingalternativ behandling rogaland Alternativ Behandling Rogalandalternativ behandling stavanger Alternativ Behandling Stavanger
alternativ behandling vestlandet Alternativ Behandling Vestlandetangst Angstanne trine austvoll Anne Trine Austvoll
avspenning Avspenningcoach rogaland Coach Rogalandcoach vestlandet Coach Vestlandet
coaching Coachingcoaching rogaland Coaching Rogalandcoaching stavanger Coaching Stavanger
coaching vestlandet Coaching Vestlandetdepresjon Depresjondetox fotbad Detox Fotbad
detoxfotbad Detoxfotbaddrømmetolkning Drømmetolkningeft Eft
energibalansering Energibalanseringeutoni Eutonifamilieterapi rogaland Familieterapi Rogaland
feng shui Feng Shuifeng shui vestlandet Feng Shui Vestlandetfobier Fobier
frykt Frykthealing Healingindividuellterapi Individuellterapi
individuellterapi stavanger Individuellterapi Stavangerindre ro Indre Roindre ro rogaland Indre Ro Rogaland
indre ro vestlandet Indre Ro Vestlandetkommunikasjonsproblem Kommunikasjonsproblemkonfliktløsning Konfliktløsning
konsultasjon Konsultasjonlav selvtillit Lav Selvtillitlivsenergi Livsenergi
livsenergi rogaland Livsenergi Rogalandlivsenergi stavanger Livsenergi Stavangerlivsgnisten Livsgnisten
nlp Nlpnlp vestlandet Nlp Vestlandetpar terapi Par Terapi
par terapi rogaland Par Terapi Rogalandpar terapi stavanger Par Terapi Stavangerpar terapi vestlandet Par Terapi Vestlandet
parterapi Parterapiparterapi rogaland Parterapi Rogalandparterapi stavanger Parterapi Stavanger
parterapi vestlandet Parterapi Vestlandetpersonlig veiledning Personlig Veiledningpersonlig veiledning stavanger Personlig Veiledning Stavanger
psykopat Psykopatpsykoterapi Psykoterapipsykoterapi rogaland Psykoterapi Rogaland
râdgivning Râdgivningsamtaleterapi stavanger Samtaleterapi Stavangersjalusi Sjalusi
stress Stresstankefelt terapi Tankefelt Terapitankefeltterapi Tankefeltterapi
tankefeltterapi stavanger Tankefeltterapi Stavangertankefeltterapi vestlandet Tankefeltterapi Vestlandetyrkesvalg Yrkesvalg
  
livsgnisten - anne trine austvoll på kartet
Copyright © 2016 Avanti Media AS