SelskapetAvanti Media AS er et innovativt mediebyrå som tilbyr annonsering og profilering gjennom en rekke produkter og tjenester.

Avanti Media tilbyr tjenester som bedriftssøk, kartsøk og netthandel.

Vår blogg med tips og råd til hvordan du enkelt kan øke din markedsføring kostnadsfritt.
Finnalle-Blogg med tips og råd. eller følg oss på Twitter.

Blant våre ansatte finnes flere nøkkelpersoner som tilbyr bred kompetanse innen markedsføring og media.
Med vår tekniske avdeling vil vi alltid sørge for å skape morgendagens medier, i dag.

Ved å være innovative og benytte egenutviklet teknologi har vi som mål å bli et av Norges ledende mediebyrå innen utløpet av 2012.

I Avanti Media AS etterstreber vi kvalitet og seriøsitet i alle ledd, fra kundebehandling til tekniske løsninger. Når du som kunde møter en av våre ansatte, kan du føle deg trygg på at den veiledningen du får og det valget som blir tatt er korrekt for deg og din bedrift.

Avanti Media AS tilbyr bedre løsninger, med større lønnsomhet - raskere.

Vi bryr oss!

Avanti Media AS har en sosial profil og gir hvert år bidrag til ulike veldedighets formål eller veldedighets organisasjoner.

Avanti Media AS ønsker å kombinere sosialt ansvar med kommersiell drift. Vi inkluderer sosiale hensyn inn i foretakets aktiviteter, på denne måten er alle selskapets ansatte med på å bidra til ulike veldedighets formål eller veldedighets organisasjoner som måtte trenge litt støtte.

Selskapets størrelse begrenser hvilke muligheter vi har til å påvirke, men selskapet er fast bestemt på at "et lite bidrag" er bedre enn "ingen bidrag"

Vi har siden oppstart i 2007 hatt dette i fokus og så langt valgt ut veldedighets formål eller veldedighets organisasjoner i nærmiljøet.

• Selv de små ting betyr noe:
Vinteren 2009 var ekstremt kald og selskapet ønsket å kunne gi en hjelpende hånd til noen av de som har det ekstra tøft. Sekker med nytt ullundertøy, lue, votter og sokker og mat, ble pakket sammen av selskapets ansatte og overlevert til Blå Kors i Oslo. Disse "pakkene" ble overlevert uteliggere i Oslo på Blå Kors sitt julebord.

• Humorkvelden 2009:
Inntektene ved Humorkvelden 2009, gikk til Unicefs arbeid, og Selskapet bidro med kr 10.000,-

• Humorkvelden 2010:
Inntektene ved årets Humorkveld 2010, gikk til Unicefs arbeid og her bidro Selskapet med kr 20.000,-

• Blå Kors Kontaktsenter feiret 30 år:
Blå Kors Kontaktsenter er et lavterskeltilbud for mennesker med rus- og rusrelaterte problemer i Oslo.
Senteret får daglig besøk av 100 - 300 gjester, majoriteten av disse er personer med rusproblemer.

26. oktober 2010 feiret Blå Kors Kontaktsenter 30 år, representanter fra Avanti Media AS var tilstede under feiringen. Vi snakket og spiste med gjestene og hørte på deres historier.
Vårt bidrag til Blå Kors Kontaktsenter var en gavesjekk på kr 50.000,-

Avanti Media AS vil fortsette med sine bidrag til veldedighets formål eller veldedighets organisasjoner så lenge Selskapet kan og behovet er til stede. Nye oppdateringer vil komme, så følg gjerne med.

Avanti Media AS

Org.nr: 991 417 761 MVA

Postadresse: Postboks 8736 Youngstorget
0028 Oslo

Telefon: +47 22 56 30 05
Telefaks: +47 22 56 30 06

Web: www.avantimedia.no

Copyright © 2017 Avanti Media AS