Heidem Råd - Kurs Om Ce-Merking

Oppbygging og gjennomføring av kurs om CE-merking.
    Heidem Råd - Kurs Om Ce-Merking
 
Kontaktinformasjon for Heidem Råd - Kurs Om C... Åpningstider
Telefon : 91 16 31 44
Åpningstider ikke oppgitt.
Telefaks :
Besøksadresse :  Kneika 1
1167 Oslo
Postadresse : Kneika 1
1167 Oslo
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Heidem Råd - Kurs Om Ce-Merking

Andreas Heidem har lang erfaring (fra 1995) i oppbygging og gjennomføring av kurs om CE-merking.
Et godt kurs forutsetter erfaring fra det praktiske:

”Vi har fått uvurderlig hjelp til dette arbeidet av Andreas Heidem fra Teknologisk Institutt, og vet at vi ville brukt vesentlig mer tid og krefter for å få dette til ved egen hjelp.
Vi vil derfor varmt anbefale Teknologisk Institutt v / Heidem som en
samarbeidspartner på dette noe vanskelige området. ”

Austevoll Rør & Elektromekaniske as
Produsent av foringsanlegg til
fiskeoppdrettsindustrien

Erfaring fra prosjekt hos kundene og oppdateringer på regelverket ved hjelp av god kontakt med tilsynsmyndighetene er viktig for å holde kursene / prosjektene gode.

Andre arbeidsområder hvor kurs og prosjekt holdes:
Arbeidsmiljø
Varme arbeider
Kvalitet
Vedlikehold, systematisering og forbedring.

Hva er CE -merking?
Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å utføre markedskontroll med produkter som er omfattet av de nye metode direktivene og produktsikkerhetsdirektivet. Markedskontroll er myndighetenes redskap til å kontrollere at produkter som omsettes, er i samsvar med kravene i regelverket. Samtidig bidrar markedskontrollen til å skape like konkurranseforhold for virksomheter innenfor EØS-området uavhengig av nasjonalitet. Godt utført markedskontroll fører også til at forbrukeren får tillit til produktet, produsenten og myndighetene.

Markedskontrollen består av følgende tiltak:

1. Kontroll av dokumentasjon
CE - merking
Samsvarerklæring
Teknisk Dokumentasjon
Monterings-, bruks- og vedlikeholdserklæring
Advarselsmerking
Andre sikkerhetsdokumenter

2. Prøving av produkter
3. Kontroll av produsentens kvalitetssikringssystem

Alle varer som berøres av produkt- direktivene må utstyres med samsvarserklæring og merkes med CE- merket. For mindre farlige produkter kan produsent og importør selv skrive samsvarserklæringen. Potensielle farlige produkter skal godkjennes av et Europeisk eller norsk sertifisert kontrollorgan. Den grafiske utformingen av CE-merket er definert i direktivet for CE-merking. (93 / 68 / EØF)

Område
oslo Osloøstlandet Østlandet
Bransjer / søkeord / merker
advarselsmerking Advarselsmerkingarbeidsmiljø Arbeidsmiljøarbeidsmiljø kurs Arbeidsmiljø Kurs
ce- Ce-ce-merking på østlandet Ce-Merking På Østlandetce-merking østlandet Ce-Merking Østlandet
dokumentasjonskontroll Dokumentasjonskontrolldokumentasjonskontroll i oslo Dokumentasjonskontroll I Oslodokumentasjonskontroll oslo Dokumentasjonskontroll Oslo
dokumentasjonskontroll østlandet Dokumentasjonskontroll Østlandetkurs ce merking Kurs Ce Merkingkurs ce merking i oslo Kurs Ce Merking I Oslo
kvalitetssikringssystem Kvalitetssikringssystemkvalitetssikringssystem i oslo Kvalitetssikringssystem I Oslokvalitetssikringssystem oslo Kvalitetssikringssystem Oslo
kvalitetssikringssystem på østlandet Kvalitetssikringssystem På Øst...kvalitetssikringssystem østlandet Kvalitetssikringssystem Østland...sikkerhetsdokumenter Sikkerhetsdokumenter
sikkerhetsdokumenter oslo Sikkerhetsdokumenter Oslosikkerhetsdokumenter på østlandet Sikkerhetsdokumenter På Østlan...sikkerhetsdokumenter østlandet Sikkerhetsdokumenter Østlandet
teknisk dokumentasjon Teknisk Dokumentasjonteknisk dokumentasjon i oslo Teknisk Dokumentasjon I Osloteknisk dokumentasjon oslo Teknisk Dokumentasjon Oslo
teknisk dokumentasjon østlandet Teknisk Dokumentasjon Østlandetvedlikeholdskurs Vedlikeholdskursvedlikeholdskurs i oslo Vedlikeholdskurs I Oslo
vedlikeholdskurs på østlandet Vedlikeholdskurs På Østlandet
  
heidem råd - kurs om ce-merking på kartet
Copyright © 2017 Avanti Media AS