Bildemontering Ringerike AS

Bil-demontering kjøper kobber, messing, bly, sink, rustfritt stål, aluminium til gode priser.
    Bildemontering Ringerike AS
 
Kontaktinformasjon for Bildemontering Ringeri... Selskapsinformasjon
Telefon : 32 13 11 34
Kontaktperson:-
Selskapstype:Aksjeselskap
Stiftelsesdato:1989
Regnskap 2005:5818.000
Fylke:Buskerud
Kommune:Ringerike
Endringsskjema for Bildemontering Ringerike AS   Feil eller manglende opplysninger?
  Oppdater eller legg til her
Telefaks : 32 13 16 25
Besøksadresse :  Hensmoen
3516 Hønefoss
Postadresse : Postboks 1072
3503 Hønefoss
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Bildemontering Ringerike AS

Om oss:
Velkommen til Bil-demontering Ringerike

Bil-demontering kjøper kobber, messing, bly, sink, rustfritt stål, aluminium til gode priser.
Dagens markedspriser på metall er urolige, prisene svinger.
Ring oss slik at du kan oppnå en god pris.

Vi har nye bildeler!
Slitedeler
Dynamoer
Startere
Batterier
Karosserideler
Hengerfester
Radiatorer
Bensin- / dieseltanker
Frontlykter

Har dere store mengder med skrap?
Ønsker dere å leie container
til søppel eller skrap eller hva det skal være så ordner vi dette også.
Vi kan også hente bilen mot vederlag.

Om oss:
Bil-demontering Ringerike AS er en bedrift i miljøets tjeneste. Vi behandler ca. 2000 vrakbiler pr. år og er miljøsertifisert etter NS ISO 14001 normen. Vi har en meget god handtering av farlig avfall fra bilene og gjenvinner det som ikke blir gjenbrukt på innkomne biler. Vi er totalt 7 ansatte med 5 på heltid og 2 deltid. Bildemontering Ringerike AS har tilhold på Hensmoen Industriområde, rett nord for Hønefoss.
Vi kjøper nyere skadebiler fra de fleste selskapene slik at vi har et bredt utvalg av nyere biler, ca 1000 biler lagret, og deler på lager, alle bilene vi har ligger ute på vår hjemmeside.
Ønsker noen i vårt nærområde som omfatter Ringerike - HoleHadeland, deler av Hallingdal og i Valdres, at bilen skal bli hentet, er det bare å ringe, så er vi behjelpelig med det. Dette må kunden selv bekoste men vrakpanten dekker som regel denne kostnaden og noen ganger mer til slik at dette er en grei ordning for mange.

Vi selger også nye deler av alle slag til meget konkurransedyktige priser så det er fult mulig å ringe oss for en deleprat både på brukt og nytt, dette gjelder både karosserideler og starter / dynamo eller slitedeler av alle typer.

Vi tar imot vrakpantbiler fra Ringerike og store deler av Hadeland og har også ett såkalt satellittanlegg beliggende på Fagernes i Valdres. Alle disse bilen blir fraktet hit for miljøsanering før de går videre til anlegget til Veolia Miljø Metall AS etter at de er presset av pressa til Franzefoss Gjenvinning AS .

Vi tar også imot skrapjern og metaller og betaler i dag gode priser for alle typer metaller og jern. Prisen på metall følger såkalt LME så prisen varierer fra dag til dag, jernprisen følger ikke dette men det til dels store svingninger her også.

Område
akershus Akershusbergen Bergenbuskerud Buskerudfinnmark Finnmark
hadeland Hadelandhallingdal Hallingdalhele landet Hele Landethole Hole
hønefoss Hønefossnordland Nordlandoslo Osloringerike Ringerike
troms Tromstrondheim Trondheimvaldres Valdresvestfold Vestfold
østlandet Østlandet
Bransjer / søkeord / merker
aluminium Aluminiumaluminium ringerike Aluminium Ringerikebatterier Batterier
bensintanker Bensintankerbensintanker bergen Bensintanker Bergenbensintanker hole Bensintanker Hole
bensintanker ringerike Bensintanker Ringerikebil demontering Bil Demonteringbil demontering hadeland Bil Demontering Hadeland
bil demontering hallingdal Bil Demontering Hallingdalbil demontering ringerike Bil Demontering Ringerikebil demontering valdres Bil Demontering Valdres
bil-demontering Bil-Demonteringbil-demontering hadeland Bil-Demontering Hadelandbil-demontering hallingdal Bil-Demontering Hallingdal
bil-demontering hole Bil-Demontering Holebil-demontering ringerike Bil-Demontering Ringerikebildemontering Bildemontering
bildemontering valdres Bildemontering Valdresbly Blybly hallingdal Bly Hallingdal
bly valdres Bly Valdresbruktbildeler Bruktbildelerbruktbildeler hadeland Bruktbildeler Hadeland
bruktbildeler hallingdal Bruktbildeler Hallingdalbruktbildeler hole Bruktbildeler Holebrukte bildeler Brukte Bildeler
brukte bildeler ringerike Brukte Bildeler Ringerikedieseltanker Dieseltankerdieseltanker hadeland Dieseltanker Hadeland
dieseltanker valdres Dieseltanker Valdresdynamo Dynamodynamo hallingdal Dynamo Hallingdal
dynamo hole Dynamo Holedynamoer Dynamoerdynamoer hallingdal Dynamoer Hallingdal
dynamoer hole Dynamoer Holedynamoer ringerike Dynamoer Ringerikefrontlykter Frontlykter
frontlykter hadeland Frontlykter Hadelandfrontlykter hallingdal Frontlykter Hallingdalfrontlykter hole Frontlykter Hole
hengerfester Hengerfesterhengerfester ringerike Hengerfester Ringerikehente bil valdres Hente Bil Valdres
karosserideler Karosseridelerkarosserideler valdres Karosserideler Valdreskjøper aluminium hadeland Kjøper Aluminium Hadeland
kjøper aluminium ringerike Kjøper Aluminium Ringerikekjøper bly hadeland Kjøper Bly Hadelandkjøper kobber Kjøper Kobber
kjøper kobber hadeland Kjøper Kobber Hadelandkjøper messing Kjøper Messingkjøper messing hadeland Kjøper Messing Hadeland
kjøper sink ringerike Kjøper Sink Ringerikekjøper sink valdres Kjøper Sink Valdreskobber Kobber
kobber hallingdal Kobber Hallingdalmessing Messingmetaller Metaller
motor Motornye bildeler Nye Bildelerradiatorer Radiatorer
rustfritt stål Rustfritt Stålsink Sinkskadebiler Skadebiler
skrapjern Skrapjernslitedeler Slitedelerstarter Starter
startere Starterevrakpant Vrakpantvrakpantbiler Vrakpantbiler
  
bildemontering ringerike as på kartet
Copyright © 2015 Avanti Media AS