Agder Marine AS

Agder Marine AS har som mål å være en ledende og sikker leverandør av mudringstjenester og andre marine operasjoner.
    Agder Marine AS
 
Kontaktinformasjon for Agder Marine AS Åpningstider
Telefon : 38 04 22 90
Åpningstider ikke oppgitt.
Telefaks : 38 04 22 91
Besøksadresse :  Marviksveien 120
4632 Kristiansand S
Postadresse : Marviksveien 120
4632 Kristiansand S
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Daglig Leder)Petter HøivoldTelefon: 38 04 22 90Send epost
Beskrivelse for Agder Marine AS

gjøres for å utdype havner og farleder, og eventuelle tilkomstkanaler for disse. Muddermassene vil som regel bli gravd eller grabbet opp i en dumpelekter, og slept til godkjent dumpeplass for deponering. Alternativt kan massene bli deponert på land eller i sjøkantdeponi.

Tildekking :
av havbunn gjøres for å forsegle forurensede sedimenter på havbunnen. De rene massene (sand eller pukk) som blir brukt til tildekkingen blir plassert på havbunnen ved hjelp av kontrollert dumping, i hovedsak fra en fallbunnslekter med hydraulisk styrte luker.

For å oppnå en tilfredsstillende spredning av masser, er det viktig å få til en korrekt kombinasjon av slepefart og åpningsgrad på bunnluker i lekteren.

Det stilles videre store krav til posisjoneringsutstyr slik som kartplottersystem om bord i slepebåten.

Lektertransport :
består normalt i å frakte muddermasse, sprengstein eller annen masse på vann ved hjelp av lekter. Lekteren blir trukket av en slepebåt med tilstrekkelig slepekraft for lekter og last. Lektertransport vil også være en del av operasjonen ved tildekking av havbunn.

Sandsuging :
er en mudringsoperasjon hvor massene (normalt sand eller pukk) blir pumpet fra et sted til et annet; for oppfylling på land, til dypere vann, eller opp i lekter for videre transport.

Til slike operasjoner benyttes et sandsugerapparat utstyrt med mudringspumpe med høy kapasitet. Dette utstyr benyttes normalt ved større prosjekter, for eksempel hvor massevolum er over 10. 000 m3.

Vi har utstyr tilgjengelig som kan mudre ned til –15, 0 meters vanndyp. Maksimum pumpelengde er ca. 1. 000 meter

Område
kristiansand Kristiansandkristiansand s Kristiansand Ssørlandet Sørlandetvest-agder Vest-Agder
Bransjer / søkeord / merker
dykkertjenester Dykkertjenesterdykking Dykkingerosjonssikring Erosjonssikring
lektertransport Lektertransportmudring Mudringmudringstjenester Mudringstjenester
opprensing av sedimenter Opprensing Av Sedimentersandsuging Sandsugingtildekking Tildekking
utdypning av havner Utdypning Av Havner
  
agder marine as på kartet
Copyright © 2017 Avanti Media AS