Advokatfirmaet Høimyr AS

Advokatfirmaet Høimyr i Oslo. Vi tilbyr bistand inne følgende fagfelt; arbeidsrett, barnerett, familierett, barnevernsrett, barnerett, arverett, velferdsrett og ugift samliv.
    Advokatfirmaet Høimyr AS
 
Kontaktinformasjon for Advokatfirmaet Høimyr AS Åpningstider
Telefon : 93 05 16 16
Mandag:09:00 - 17:00
Tirsdag:09:00 - 17:00
Onsdag:09:00 - 17:00
Torsdag:09:00 - 17:00
Fredag:09:00 - 17:00
Lørdag:Stengt
Søndag:Stengt
Telefaks :
Besøksadresse :  Karenslyst Alle 46
0279 Oslo
Postadresse : Postboks 228 Skøyen
0213 Oslo
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Advokatfirmaet Høimyr AS

Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr i Oslo.
- Erfarne, pålitelige og engasjerte i ditt tilfelle!

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr er et lite advokatfirma med høy kompetanse på sine fagområder:
Barnefordeling og barnebidrag
Barnevern
Familierett (Ekteskap, og samboerskap)
Skifterett
Arbeidsrett
Velferdsrett

FAGOMRÅDER

Barnerett
Alle typer barnefordelingssaker for domstolene
Mekling ved familievernkontoret
Mekling med advokater
Farskap
Foreldreansvar
Fast bosted
Samvær
Spisskompetanse på delt fast bosted
Bidrag
Reisekostnader
Barnebortføring

Barnevernrett
Omsorgsovertakelse av barn
Plassering av ungdom i institusjon
Samvær mellom foreldre og barn
Fratakelse av foreldreansvar
Frivillig hjelpetiltak
Alle typer saker for fylkesnemnda og domstolen

Familierett
Opprettelse av ektepakt og testament
Farskap
Søknad om separasjon og skilsmisse
Avtale vedrørende skifteoppgjøret (foreling av formuen)
Alle typer saker for domstolen

Ugift samliv
Utarbeidelse av samlivsavtale og testament
Avtale vedrørende barn
Veiledning om likheter og forskjeller mellom ugift samliv og ekteskap
Økonomisk oppgjør
Alle typer saker for domstolen

Arbeidsrett
Opprettelse av arbeidsavtale
Oppsigelse
Avskjed
Generell arbeidsrett

Arverett
Testament
Skifteoppgjør
Arveavgift

Velferdsrett
Trygderett
Helserett
Sosial velferdsrett
Sosialtjenesteloven
Psykisk helsevern

Om Advokatfirmaet Høimyr
Vi har lang rådgivnings- og prosedyreerfaring innen de spesialiserte rettsområdene, og det legges stor vekt på god og engasjerende kontakt mellom klient og advokat. Firmaet eies og drives av advokat Lill Hege Furulund Høimyr

Ellers tilbys også juridisk bistand innen:
Trygderett
Velferdsrett
Husleieforhold
Prosedyre

Kontoret ligger sentralt på Skøyen, Oslo, i meget representative lokaler.

Vi bistår klienter over hele Norge.

Ta kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende samtale for å få vurdert din sak!

Vi tilbyr alltid ½ times gratis saksvurdering ved første gangs henvendelse.

Område
akershus Akershusasker Askerbergen Bergenbærum Bærum
drammen Drammenkristiansand Kristiansandmajorstuen Majorstuenmoss Moss
oslo Oslooslo vest Oslo Vestrøa Røasagene Sagene
skøyen Skøyenstavanger Stavangertrondheim Trondheimøstfold Østfold
Bransjer / søkeord / merker
advokat Advokatadvokat asker Advokat Askeradvokat barnefordeling Advokat Barnefordeling
advokat bærum Advokat Bærumadvokat høimyr Advokat Høimyradvokat skøyen Advokat Skøyen
advokatbedrift Advokatbedriftadvokatbistand akershus Advokatbistand Akershusadvokatbistand bærum Advokatbistand Bærum
advokatbistand oslo Advokatbistand Osloadvokatbyrå Advokatbyråadvokater Advokater
advokater akershus Advokater Akershusadvokater oslo Advokater Osloadvokater skøyen Advokater Skøyen
advokatfirma Advokatfirmaadvokatfirma arbeidsrett Advokatfirma Arbeidsrettadvokatfirma arverett Advokatfirma Arverett
advokatfirma barnerett Advokatfirma Barnerettadvokatfirma bærum Advokatfirma Bærumadvokatfirma famielerett Advokatfirma Famielerett
advokatfirma høimyr Advokatfirma Høimyradvokatfirma oslo Advokatfirma Osloadvokatfirma skøyen Advokatfirma Skøyen
advokatfirmaer Advokatfirmaeradvokatfirmaet Advokatfirmaetadvokatkontor oslo Advokatkontor Oslo
advokatkontor skøyen Advokatkontor Skøyenadvokatrådgivning Advokatrådgivningadvokattjenester Advokattjenester
advokattjenester asker Advokattjenester Askeradvokattjenester bærum Advokattjenester Bærumadvokattjenester oslo Advokattjenester Oslo
ansvarsrett Ansvarsrettarbeidsrett Arbeidsrettarbeidsrett asker Arbeidsrett Asker
arbeidsrett bærum Arbeidsrett Bærumarbeidsrettsadvokat Arbeidsrettsadvokatarbeidsrettsadvokater Arbeidsrettsadvokater
arveavgift Arveavgiftarverett Arverettarverett oslo Arverett Oslo
avtale vedrørende barn Avtale Vedrørende Barnbarnebidrag Barnebidragbarnefordeling Barnefordeling
barnefordelingsadvokat Barnefordelingsadvokatbarnefordelingsadvokater Barnefordelingsadvokaterbarnefordelingssaker Barnefordelingssaker
barnerett Barnerettbarnerett akershus Barnerett Akershusbarnerett asker Barnerett Asker
barnerett bærum Barnerett Bærumbarnerett oslo Barnerett Oslobarnerettsadvokat Barnerettsadvokat
barnerettsadvokater Barnerettsadvokaterbarnerettsadvokater oslo Barnerettsadvokater Oslobarnevern Barnevern
barnevernrett Barnevernrettbarnevernsrett akershus Barnevernsrett Akershusbarnevernsrett asker Barnevernsrett Asker
barnevernsrett bærum Barnevernsrett Bærumbarnevernsrett oslo Barnevernsrett Oslobistand Bistand
bistand til foreldreansvar Bistand Til Foreldreansvarbistand til helserett Bistand Til Helserettekteskap Ekteskap
fagområder Fagområderfamielierett asker Famielierett Askerfamielierett bærum Famielierett Bærum
familierett Familierettfarskap Farskapforeldreansvar Foreldreansvar
gratis saksvurdering Gratis Saksvurderinghelserett Helseretthjelp til arveoppgjør Hjelp Til Arveoppgjør
hjelp til arverett Hjelp Til Arveretthjelp til helserett Hjelp Til Helseretthjelp til skifteoppgjør Hjelp Til Skifteoppgjør
husleieforhold Husleieforholdjuridisk bistand Juridisk Bistandjuridisk rådgivning Juridisk Rådgivning
lill hege furulund høimyr Lill Hege Furulund Høimyrmekling Meklingomsorgsovertakelse av barn Omsorgsovertakelse Av Barn
opprettelse av arbeidsavtale Opprettelse Av Arbeidsavtaleprosedyre Prosedyrepålitelige advokater Pålitelige Advokater
rettslig bistand Rettslig Bistandrettslig veiledning Rettslig Veiledningrettslig vurdering Rettslig Vurdering
rådgivning Rådgivningrådgivning arbeidsrett Rådgivning Arbeidsrettrådgivning arverett Rådgivning Arverett
rådgivning barnerett Rådgivning Barnerettrådgivning barnevernrett Rådgivning Barnevernrettrådgivning famielirett Rådgivning Famielirett
rådgivningstjenester Rådgivningstjenestersamvær Samværsamværsrett Samværsrett
skifteoppgjør Skifteoppgjørskifterett Skifterettsosial velferdsrett Sosial Velferdsrett
søknad om separasjon Søknad Om Separasjonsøknad om skilsmisse Søknad Om Skilsmissetestament Testament
trygderett Trygderettugift samliv Ugift Samlivutarbeidelse av arbeidsavtale Utarbeidelse Av Arbeidsavtale
utarbeidelse av samlivsavtale Utarbeidelse Av Samlivsavtaleutarbeidelse av testament Utarbeidelse Av Testamentveiledning Veiledning
velferdsrett Velferdsrettøkonomisk oppgjør Økonomisk Oppgjør
  
Advokatfirmaet Høimyr AS på kartet
Copyright © 2016 Avanti Media AS