Advokatfirmaet Høimyr AS

Advokatfirmaet Høimyr i Oslo. Vi tilbyr bistand inne følgende fagfelt; arbeidsrett, barnerett, familierett, barnevernsrett, barnerett, arverett, velferdsrett og ugift samliv.
    Advokatfirmaet Høimyr AS
 
Kontaktinformasjon for Advokatfirmaet Høimyr AS Åpningstider
Telefon : 93 05 16 16
Mandag:09:00 - 17:00
Tirsdag:09:00 - 17:00
Onsdag:09:00 - 17:00
Torsdag:09:00 - 17:00
Fredag:09:00 - 17:00
Lørdag:Stengt
Søndag:Stengt
Telefaks :
Besøksadresse :  Karenslyst Alle 46
0279 Oslo
Postadresse : Postboks 228 Skøyen
0213 Oslo
Hjemmeside : Besøk vår hjemmeside
E-post :
(Kontaktperson)Telefon: Send epost
Beskrivelse for Advokatfirmaet Høimyr AS

Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr i Oslo.
- Erfarne, pålitelige og engasjerte i ditt tilfelle!

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr er et lite advokatfirma med høy kompetanse på sine fagområder:
Barnefordeling og barnebidrag
Barnevern
Familierett (Ekteskap, og samboerskap)
Skifterett
Arbeidsrett
Velferdsrett

FAGOMRÅDER

Barnerett
Alle typer barnefordelingssaker for domstolene
Mekling ved familievernkontoret
Mekling med advokater
Farskap
Foreldreansvar
Fast bosted
Samvær
Spisskompetanse på delt fast bosted
Bidrag
Reisekostnader
Barnebortføring

Barnevernrett
Omsorgsovertakelse av barn
Plassering av ungdom i institusjon
Samvær mellom foreldre og barn
Fratakelse av foreldreansvar
Frivillig hjelpetiltak
Alle typer saker for fylkesnemnda og domstolen

Familierett
Opprettelse av ektepakt og testament
Farskap
Søknad om separasjon og skilsmisse
Avtale vedrørende skifteoppgjøret (foreling av formuen)
Alle typer saker for domstolen

Ugift samliv
Utarbeidelse av samlivsavtale og testament
Avtale vedrørende barn
Veiledning om likheter og forskjeller mellom ugift samliv og ekteskap
Økonomisk oppgjør
Alle typer saker for domstolen

Arbeidsrett
Opprettelse av arbeidsavtale
Oppsigelse
Avskjed
Generell arbeidsrett

Arverett
Testament
Skifteoppgjør
Arveavgift

Velferdsrett
Trygderett
Helserett
Sosial velferdsrett
Sosialtjenesteloven
Psykisk helsevern

Om Advokatfirmaet Høimyr
Vi har lang rådgivnings- og prosedyreerfaring innen de spesialiserte rettsområdene, og det legges stor vekt på god og engasjerende kontakt mellom klient og advokat. Firmaet eies og drives av advokat Lill Hege Furulund Høimyr

Ellers tilbys også juridisk bistand innen:
Trygderett
Velferdsrett
Husleieforhold
Prosedyre

Kontoret ligger sentralt på Skøyen, Oslo, i meget representative lokaler.

Vi bistår klienter over hele Norge.

Ta kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende samtale for å få vurdert din sak!

Vi tilbyr alltid ½ times gratis saksvurdering ved første gangs henvendelse.

Område
akershus Akershusasker Askerbergen Bergenbærum Bærum
drammen Drammenkristiansand Kristiansandmajorstuen Majorstuenmoss Moss
oslo Oslooslo vest Oslo Vestrøa Røasagene Sagene
skøyen Skøyenstavanger Stavangertrondheim Trondheimøstfold Østfold
Bransjer / søkeord / merker
advokat Advokatadvokat asker Advokat Askeradvokat barnefordeling Advokat Barnefordeling
advokat bærum Advokat Bærumadvokat høimyr Advokat Høimyradvokat oslo Advokat Oslo
advokat skøyen Advokat Skøyenadvokatbedrift Advokatbedriftadvokatbistand akershus Advokatbistand Akershus
advokatbistand bærum Advokatbistand Bærumadvokatbistand oslo Advokatbistand Osloadvokatbyrå Advokatbyrå
advokatbyrå oslo Advokatbyrå Osloadvokater Advokateradvokater akershus Advokater Akershus
advokater oslo Advokater Osloadvokater skøyen Advokater Skøyenadvokatfirma Advokatfirma
advokatfirma arbeidsrett Advokatfirma Arbeidsrettadvokatfirma arverett Advokatfirma Arverettadvokatfirma barnerett Advokatfirma Barnerett
advokatfirma bærum Advokatfirma Bærumadvokatfirma famielerett Advokatfirma Famielerettadvokatfirma høimyr Advokatfirma Høimyr
advokatfirma skøyen Advokatfirma Skøyenadvokatfirmaene oslo Advokatfirmaene Osloadvokatfirmaer Advokatfirmaer
advokatfirmaet Advokatfirmaetadvokatkontor skøyen Advokatkontor Skøyenadvokatrådgivning Advokatrådgivning
advokattjenester Advokattjenesteradvokattjenester asker Advokattjenester Askeradvokattjenester bærum Advokattjenester Bærum
advokattjenester oslo Advokattjenester Osloansvarsrett Ansvarsrettarbeidsrett Arbeidsrett
arbeidsrett asker Arbeidsrett Askerarbeidsrett bærum Arbeidsrett Bærumarbeidsrett oslo Arbeidsrett Oslo
arbeidsrettsadvokat Arbeidsrettsadvokatarbeidsrettsadvokater Arbeidsrettsadvokaterarveavgift Arveavgift
arverett Arverettavtale vedrørende barn Avtale Vedrørende Barnbarnebidrag Barnebidrag
barnefordeling Barnefordelingbarnefordelingsadvokat Barnefordelingsadvokatbarnefordelingsadvokat oslo Barnefordelingsadvokat Oslo
barnefordelingsadvokater Barnefordelingsadvokaterbarnefordelingssaker Barnefordelingssakerbarnerett Barnerett
barnerett akershus Barnerett Akershusbarnerett asker Barnerett Askerbarnerett bærum Barnerett Bærum
barnerett oslo Barnerett Oslobarnerettsadvokat Barnerettsadvokatbarnerettsadvokater Barnerettsadvokater
barnevern Barnevernbarnevernrett Barnevernrettbarnevernsrett akershus Barnevernsrett Akershus
barnevernsrett asker Barnevernsrett Askerbarnevernsrett bærum Barnevernsrett Bærumbistand Bistand
bistand til foreldreansvar Bistand Til Foreldreansvarbistand til helserett Bistand Til Helserettekteskap Ekteskap
fagområder Fagområderfamielierett asker Famielierett Askerfamielierett bærum Famielierett Bærum
familierett Familierettfarskap Farskapforeldreansvar Foreldreansvar
gratis saksvurdering Gratis Saksvurderinghelserett Helseretthjelp til arveoppgjør Hjelp Til Arveoppgjør
hjelp til arverett Hjelp Til Arveretthjelp til helserett Hjelp Til Helseretthjelp til skifteoppgjør Hjelp Til Skifteoppgjør
husleieforhold Husleieforholdjuridisk bistand Juridisk Bistandjuridisk rådgivning Juridisk Rådgivning
lill hege furulund høimyr Lill Hege Furulund Høimyrmekling Meklingomsorgsovertakelse av barn Omsorgsovertakelse Av Barn
opprettelse av arbeidsavtale Opprettelse Av Arbeidsavtaleprosedyre Prosedyrepålitelige advokater Pålitelige Advokater
rettslig bistand Rettslig Bistandrettslig veiledning Rettslig Veiledningrettslig vurdering Rettslig Vurdering
rådgivning Rådgivningrådgivning arbeidsrett Rådgivning Arbeidsrettrådgivning arverett Rådgivning Arverett
rådgivning barnerett Rådgivning Barnerettrådgivning barnevernrett Rådgivning Barnevernrettrådgivning famielirett Rådgivning Famielirett
rådgivningstjenester Rådgivningstjenestersamvær Samværsamværsrett Samværsrett
skifteoppgjør Skifteoppgjørskifterett Skifterettsosial velferdsrett Sosial Velferdsrett
søknad om separasjon Søknad Om Separasjonsøknad om skilsmisse Søknad Om Skilsmissetestament Testament
trygderett Trygderettugift samliv Ugift Samlivutarbeidelse av arbeidsavtale Utarbeidelse Av Arbeidsavtale
utarbeidelse av samlivsavtale Utarbeidelse Av Samlivsavtaleutarbeidelse av testament Utarbeidelse Av Testamentveiledning Veiledning
velferdsrett Velferdsrettøkonomisk oppgjør Økonomisk Oppgjør
  
Advokatfirmaet Høimyr AS på kartet
Copyright © 2016 Avanti Media AS